lean szkolenia

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. lean Najważniejszym celem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Podobne artykuły

Comments are closed.